Close
Skip to content

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Borbély Sarolta egyéni vállalkozó (székhely: Budapest, 1084 József utca 33., adószám: 56867639-1-42) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) (a továbbiakban Artbagdesign) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a szolgáltatást, ha minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Borbély Sarolta

A szolgáltató székhelye: Budapest, 1084 József utca 33.

Levelezési cím: Budapest, 1084 József utca 33.

Elérhetősége: borbely.sarolta@artbagdesign.hu

Telefonszáma: +36 30 480 3919

Internet: artbagdesign.hu

Adószáma: 56867639-1-42

Közösségi adószám:

Pénzforgalmi jelzőszám: 11773092-00673747

IBAN számlaszám: HU62 1177 3092 0067 3747 0000 0000

A tárhely szolgáltató adatai: Rackhost Zrt. (info@rackhost.hu)

Alapvető rendelkezések 

1.1.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

1.2. 

Artbagdesign fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a weblap használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

1.3. 

Az artbagdesign.hu honlap, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll.

A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő böngészés céljára szolgálnak.

Minden egyéb felhasználás  Artbagdesign írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

Rendelkezésre állás

1.4.

Artbagdesign nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért.  Artbagdesign nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.  Artbagdesign nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Artbagdesign nem vállal felelősséget a weboldal használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

Artbagdesign nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

A weboldalon található képek illsztrációk, az eltérésekért a Artbagdesign felelősséget nem vállal.

Artbagdesign fenntartja magának a jogot a weboldal részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért a Artbagdesign felelősséget nem vállal.

Adatkezelési szabályok 

1.5. 

A weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át, személyes adatait nem tároljuk.

Vevő felhatalmazza Artbagdesignt, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje, amely adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatja.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

1.6. 

A Galériában bemutatott termékek rendelhető termékek: előfordulhat, hogy az itt bemutatott termékek nincsenek készen Szolgáltatónál. Az érdeklődésre ajánlatot küldünk, amelyben szerepel a termék pontos ára, és az elkészítési ideje. Ha pontos határidőre szeretné a terméket, akkor azt mindenképpen előre jelezni kell. 

Egyedi rendelésnél, 48 órán belül válaszolunk, és árajánlatot küldünk elkészítési idővel. 

A megjelenített termékek csak személyesen vásárolhatók meg. A termékek neve mellett feltűntetett árak tartalmazzák az ÁFÁt. Nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat. 

1.7. 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

Rendelés menete 

1.8.

A rendeléshez nem szükséges regisztrálni.

1.9.

Az átvételről a kapcsolatfelvételi lehetőségek valamelyikén van mód egyeztetni. A megvásárolt terméket személyes átvétel útján, illetve postázással juttatjuk el a Vevőhöz.
Személyes átvétel esetén a vásárolt termék átvételét telefonon vagy e-mailen kell egyeztetni, és 14 nap van az adás-vétel teljesítésére.
Postázás esetén a végösszeget a postázási költséggel együtt kell elutalni, az utalás beérkezése után tudjuk postára adni az árut amiről értesítést küldünk. 

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

Artbagdesign tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti. 

A vásárló jogai

1.10.

A kézhezvételtől számított 14 napon belül a vásárló a terméket számla/blokk ellenében visszaküldheti, visszaviheti, különösebb indoklás nélkül. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vevő viseli. 

1.11.

Szolgáltató jótállást vállal a termékeiért. Amennyiben rendeltetésszerű használat folytán a termékben olyan kár keletkezik, ami a termék készítésében elkövetett mulasztásnak köszönhető, akkor a terméket díjtalanul javítja vagy cseréli. (varrásszakadás, anyaghiba, stb.)

A vásárló önhibájából eredő, illetve nem rendeltetésszerű használat során keletkezett kár esetén a terméket csak díjazás fejében áll módunkban javítani, amennyiben erre lehetőség nyílik.

Nem rendeltetésszerű használat: a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat.

Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

1.12.

A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

1.12.1.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

1.12.2.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

1.12.3.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

Panaszkezelés 

1.12.4.

Ha bármilyen kérdése, panasza lenne, kérjük vegye fel a kapcsolatot az alábbiak valamelyikén:

E-mail: borbely.sarolta@artbagdesign.hu

Levelezési cím: Budapest, 1084 József utca 33.